Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Łukasz Hajduk

dr Łukasz Hajduk

Kontakt

lukasz.hajduk@uj.edu.pl
wizytówka USOS

Kocham góry i wyprawy w nieznane... noclegi w namiocie i mocną, czarną kawę przyrządzoną na ognisku... nie ważne czy zdobywam kolejny górski szczyt, czy razem ze studentami pracuję nad projektem kulturalnym, czy młodym drużynowym przekazuję pedagogiczne tajniki, czy w gronie najmłodszych animuję chustą KLANZY... zawsze muszę czuć tą niepowtarzalną iskrę... aby praca zawodowa była źródłem zadowolenia też musi być jak przygoda... wierzę, że jest to możliwe. Tak żyję, tak pracuję :)

Wykształcenie

 • 1999–2004 Wykształcenie wyższe, licencjackie i magisterskie: pedagogika, specjalność animacja kultury, IP UJ;
 • 2004–2009 Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UJ, Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, IP UJ;
 • 2011 Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Dodatkowe kursy

 • 2011 Profesjonalni fundraiserzy – nowy zawód na rynku pracy;
 • 2013 „Praktyk nauk humanistycznych i społecznych";
 • 2013 „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki";
 • 2015 Kurs trenerski I stopnia (Fundacja 11 Muz);
 • 2015 Szkoła Tutorów (certyfikat I stopnia, Collegium Wratislavense).

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • animacja społeczno-kulturalna;
 • metodyka organizacji środowiska lokalnego;
 • pedagogika zabawy; aktywizujące metody nauczania; grywalizacja
 • edukacja obywatelska, edukacja regionalna, edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego;
 • realizacja projektów społecznych, pozyskiwanie funduszy, fundraising;
 • skauting i harcerstwo, ruchy młodzieżowe;
 • zarządzanie zespołem, planowanie czasu, lider, trzeci sektor, ekonomia społeczna;
 • społeczeństwo obywatelskie.

Projekty badawcze

Realizowane

 • kierownik projektu PAIDAGOGOS PRO - Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego realizowanego ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne,
 • ekspert w projekcie CURE - Curriculum Reform for Promoting Democratic Principles and Civic Education in Israel and in Georgia - realizowany ze środków ERASMUS +

Zrealizowane

 • Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego – badania do pracy doktorskiej realizowane w latach 2007 – 2010;
 • Badania nad zapotrzebowaniem szkoleniowym trzeciego sektora – projekt badawczy realizowany w ramach programu: „Wiedza, Praktyka, Kadry – klucze do sukcesu w biznesie";

Staże

Zagraniczne

 • 2009 - tygodniowy pobyt w Szwecji na seminarium Youth Influence at the Local Level (SALTO Youth);
 • 2010 – 2012 koordynator w polsko-węgiersko-słowackim projekcie dotyczącym lokalnego produktu kulturowego (PROW, LEADER oś 4);
 • 2014 – Uniwersytet w Mariborze – 5-dniowa wizyta w ramach programu Erasmus;
 • 2016 - Uniwersytet w Żlinie;
 • 2017 - Uniwersytet w Zagrzebiu;
 • 2017 - NTNU: Norwegian University of Science and Technology w Trondheim;
 • 2017 - Gordon College of Education w Hajfie.

Krajowe

 • 2012 – staż w firmie szkoleniowej Eurotraining w ramach programu „Wiedza, Praktyka, Kadry – klucze do sukcesu w biznesie" (MARR);
 • 2013 – staż w firmie szkoleniowej Eurotraining w ramach programu „Wiedza, Praktyka, Współpraca – klucze do sukcesu w biznesie" (MARR).

Wykaz ważniejszych publikacji

Monografie

 • Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. W świetle badań wsi Związku Gmin jeziora Rożnowskiego; Wydawnictwo UJ; Kraków 2013; 
 • Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendację innowacyjnego programu szkoleniowego; Wydawnictwo Nova Sandec; Nowy Sącz 2013;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Liderzy społeczni - sprawozdanie z badań na terenie Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. [w:] Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych, /red. J. Bomba, J. Hampel/, Siedlce 2010;
 • Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego. [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. /red. T. Aleksander/,  Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2010;
 • Pedagogia misjonarzy lazarystów (wincentyńska) [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność. T.1 /red. J. Kostkiewicz/, Kraków 2012;
 • Animator kultury: pracownik, absolwent, pasjonat – dwie drogi rozwoju [w:] Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki. (red.) D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Lublin 2013;
 • Pedagogia felicjanek [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność. T.3; Janina Kostkiewicz (red.); IMPULS: Kraków 2015;
 • Wychowanie obywatelskie, państwowe, narodowe. Przegląd wybranych koncepcji; [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie; (red.) D. Gierszewski, H. Kretek; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu; Racibórz 2015;
 • Skauting jako program wychowania młodzieży. Andrzej Małkowski i zakorzenienie idei Roberta Baden-Powella na polskim gruncie. [w:] Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku, (red.) B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz, Kraków 2015;

Artykuły

 • Metodyka harcerska w wychowaniu, Horyzonty Wychowania 6/2007 (11), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2007;
 • Sieciowe biuletyny informacyjne a rozwój środowisk wiejskich. W: Dyskursy Młodych Andragogów nr 10, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009;
 • Działania edukacyjne na terenach wiejskich w świetle badań Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego. W: Dyskursy Młodych Andragogów nr 11, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010;
 • Kształcenie członków organizacji pozarządowych na przykładzie powiatu nowosądeckiego. Raport z badań; Rocznik Andragogiczny 2012, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa-Toruń 2012. (współautorstwo z mgr B. Nosek);
 • Etos chłopski dawniej i dziś – inspiracje książką Tadeusza Chrobaka oraz badaniami wiejskich terenów powiatu nowosądeckiego – refleksje; Roczniki Ludowego Towarzystwa naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie; nr 12/13; Kraków 2014;

Inne

 • Harcerska działalność Bohdana Skoniecznego na terenie Rożnowa. Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa, Tom 2, Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR, Kraków 2006;
 • ZHR nad Jeziorem Rożnowskim; Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa. Tom IV, Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR, Kraków 2008;
 • Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego. Piękno regionu, ochrona i rekultywacja jezior; Łukasz Hajduk, Piotr Firlej (red.); Marketing Studio; Tarnów 2010;
 • Bronisława Szczepańcówna. Niechże lecą nasze pieśni; Nova Sandec; Gródek nad Dunajcem 2015;
 • Ocalić od zapomnienia. Promocja twórczości lokalnej i ginących zawodów na Tereni gminy Gródek nad Dunajcem; Nova Sandec; Nowy Sącz 2015

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Akademia Zarządzania Kulturą;
 • Wychowanie przez skauting;
 • Warsztat animacyjny „Wigilia" ;
 • Warsztat „Festiwal Nauki" ;
 • Pedagogika pracy;  
 • Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy;
 • Metody organizowania środowiska lokalnego;
 • Integracja i animacja społeczności lokalnej;
 • Konstruowanie projektów w pracy animacyjnej;
 • Ewaluacja i monitoring;
 • Wprowadzenie w działalność projektową;
 • Podstawy fundraisingu;
 • Metodyka organizacji imprez masowych;
 • Pedagogika społeczna – ćwiczenia;
 • Mediacje i negocjacje w sferze publicznej;
 • Funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce;
 • Podstawy ekonomii społecznej;
 • Lokalne produkty kulturowo-turystyczne;
 • Źródła finansowania działalności animacyjnej;
 • Animator na rynku pracy;
 • Polskie tradycje działalności społeczno-kulturalnej.

Członkostwo

 • Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej;
 • Lokalna Grupa Działania „Na śliwkowym szlaku";
 • Stowarzyszenie „Wczoraj Dziś Jutro" (członek Zarządu);
 • Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów PAIDEIA (członek Zarządu);
 • Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu;
 • Stowarzyszenie Mężczyźni św. Józefa w Krakowie (członek Zarządu);
 • Ludowe Towarzystwo naukowo-Kulturalne.

Inne