dr Julia Łosiak-Pilch

Stanowisko: asystent z dr

Pracownia Pedagogiki Zdrowia

e-mail: julia.losiak@uj.edu.pl

 

Wykształcenie:

 • doktor nauk społecznych w zakresie psychologii – Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, 2014

rozprawa: „Zachowania prozdrowotne i ryzykowne młodzieży u progu dorosłości oraz ich poznawcze i temperamentalne wyznaczniki”

 • magister pedagogiki szkolnej – Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński, 2012

praca magisterska: „Zachowania ryzykowne młodzieży licealnej i ich indywidualne korelaty”

 • licencjat pedagogika, specjalność: społeczno-opiekuńcza – Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński, 2010
 • magister psychologii - Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, 2007

praca magisterska: „Anatomiczny wzorzec atrakcyjności kobiecego i męskiego ciała u osób o orientacji homoseksualnej i heteroseksualnej”

 • studia podyplomowe Doradztwo zawodowe – Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska, 2017
 • studia doktoranckie – Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, 2007-2011
 • Studium Pedagogiczne, Uniwersytet Jagielloński, 2005-2007
   

Wykaz ważniejszych publikacji:

Artykuły:

 • Łosiak, J. (2009). Obraz własnego ciała u osób o orientacji homoseksualnej. Psychiatria Polska, 1, s. 99-107  
 • Łosiak, J. (2009). Trudna relacja. W. Herzog, Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji. Forum Oświatowe, nr 2 (41), s. 144-147
 • Łosiak-Pilch, J. (2016). Atrakcyjność budowy męskiego i kobiecego ciała w ocenach osób homo- i heteroseksualnych. Psychiatria i Psychoterapia, t. 12, nr 3, s. 3-14
 • Łosiak-Pilch, J. (2017). Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej. Edukacja- Technika- Informatyka, t. 19, nr 1, s. 273-278  
 • Łosiak-Pilch, J. (2017). Koncepcja zdrowia u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Forum Pedagogiczne, nr 2, s. 17-31
 • Łosiak-Pilch, J. (2018). Risk and health-promoting behaviours in adolescents with different temperamental profiles. Health Psychology Report, 6(1), s. 75-80  
 • Łosiak-Pilch, J. (2018). Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia. Wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia. Edukacja – Technika – Informatyka, t. 24, nr 2, s. 201-206


Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Łosiak, J. (2009). Inteligencja społeczna jako czynnik modyfikujący zmianę postaw wobec osób niepełnosprawnych (w:) K. Krasoń, M. Łączyk (red.), Odkrywanie - wyjaśnianie rzeczywistości. Perspektywa artystyczna i edukacyjna (s. 224-234). Katowice: Oficyna Wydawnicza.
 • Łosiak, J. (2012). Warsztaty edukacyjne jako metoda zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych (w:) D. Wolska, A. Mikrut (red.), Edukacja i wsparcie osób ze złożoną niepełnosprawnością w biegu ich życia (s. 144-148). Kraków: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.


Osiągnięcia naukowe:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia  w nauce na rok akademicki 2009/2010 oraz 2010/2011, Instytut Pedagogiki UJ

                                      
Działalność naukowa i dydaktyczna:

 • 2016 (styczeń) Wymiana kadry nauczycielskiej, udział  w szkoleniach Germantown Academy w Fort Washington koło Filadelfii w Stanach Zjednoczonych
 • 2006 (luty-lipiec) Studia na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, stypendium Sokrates-Erasmus – kursy z zakresu psychologii klinicznej i seksuologii


Zainteresowania:

• podróżowanie, poznawanie różnych kultur i nowych ludzi
• poezja: publikacja własnego tomiku poezji oraz publikacje w antologiach zbiorowych oraz w prasie