Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Julia Kluzowicz-Czerwiec

Kontakt

julia.kluzowicz@uj.edu.pl

Wykształcenie

 • studia I i II stopnia na specjalności animacja kultury w Instytucie Pedagogiki UJ
 • studia doktoranckie III stopnia na Wydziale Filozoficznym UJ, Instytut Pedagogiki
 • studia podyplomowe Public Relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Zainteresowania naukowo-badawcze

szeroko rozumiana animacja kultury, głównie w perspektywie antropologicznej, z naciskiem na działania teatralne nastawione na rozwój środowisk lokalnych
 

Projekty badawcze

 • „Teatr jako zgromadzenie - sztuka jako integracja” - kurator projektu, Teatr Łaźnia Nowa, Kraków, czas trwania: 02.2012 - 12.2012
 • „KNOT - linking the existing with the imaginary” - Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Badawczy realizowany przez Goethe Institut w Warszawie i Fundację Bęc Zmiana - uczestnik projektu, Berlin, Warszawa, Bukareszt, czas trwania: 05.2010 - 10.2010
   

Wykaz ważniejszych publikacji

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Knotted Researcher’s Body, [w:] THE KNOT an experiment on collaborative art in public urban spaces, K. Koch (red.), wyd. Studio Grau, Berlin 2011
 • Świat dziecka - świat artysty. Próby demokratyzacji sztuki na przykładzie działań Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie oraz Galerii Kronika w Bytomiu, [w:] Sztuka jako przestrzeń edukacyjna, M. Jabłońska (red.), Towarzystwo Kultury Czynnej, Wrocław 2011
 • Miasto jako scena, [w:] Rimini Protokoll. Na tropie codzienności, Miriam Dreysse , Florian Malzacher (red.), Fundacja Malta/Korporacja Ha!Art, Kraków 2012
 • Antropologiczny nurt w myśleniu o animacji kultury, [w:] Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, Kubinowski D., Lewartowicz U. (red.), MakMed, Lublin 2013
 • Entretiens avec les acteurs de Factory 2, [w:] Krystian Lupa PERSONA, Zgieb A., Triau Ch. (red.), L’Entretemps, Laverune 2014
 • Le personnage doit s’installer,  [w:] Krystian Lupa PERSONA, Zgieb A., Triau Ch. (red.), L’Entretemps, Laverune 2014
 • Skuteczność sztuki w kontekście działań na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, Gierszewski D., Kretek H., PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2015

Artykuły

 • Kaegi on the Road, „Didaskalia” nr 75, Kraków 2006
 • Zwykłe/niezwykłe historie Hermanisa, „Didaskalia” nr 79, Wrocław 2007
 • Teatr zaangażowany społecznie jako sposób odnowienia dialogu z polskim widzem, „Rocznik Andragogiczny” 2007, Warszawa 2008
 • Teatr w słusznej sprawie, „Didaskalia” nr 81, Wrocław 2008
 • Teatr a seksualność, „Didaskalia” nr 83, Wrocław 2008
 • Głosem o ścianę, „Dwutygodnik. Strona Kultury.”, nr 06/2009, Warszawa 2009, www.dwutygodnik.com
 • Powstrzymać kłamstwa, „Didaskalia” nr 92 - 93, Wrocław 2009
 • Postać musi się zainstalować, „Didaskalia” nr 96, Wrocław 2010
 • Łotewskie życia, „Didaskalia”, nr 106, Wrocław 2011
 • Platonov by Hermanis, „Didaskalia”, nr 106, Wrocław 2011
 • Kreativitaet und Selbstverwirklichung aus der Sicht der relationalen Kunst, „BOKWE Fachblatt des Berufsverbandes Osterreichischerr Kunst - und Werkerzieherlnnen”, nr 1/2012, Wien 2012
 • Konflikt i siła kobiet, „Tygodnik Powszechny” nr 23 (3282), Kraków 2012
 • Codzienność jako materia działalności animatora kultury, „Dyskursy Młodych Andragogów”, nr 17/2016, Zielona Góra 2016

Prowadzone dotychczas przedmioty

 • Public Relations w pracy pedagoga
 • Public Relations w instytucjach społeczno-kulturalnych
 • Główne kierunki w teatrze współczesnym
 • Budowanie projektu z zakresu upowszechniania kultury teatralnej i jego realizacja
 • Metodyka upowszechniania teatru
 • Praktyka pedagogiczna teatralna
 • Współczesne teorie kultury
 • Komunikacja społeczna