dr Joanna Olszewska-Gniadek

Stanowisko: asystent
Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
tel. 12 622 39 27
e-mail: j.olszewska-gniadek@uj.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe:
teoria i praktyka wychowania młodzieży przez sztukę (szczególnie przez teatr)

 

Wybrane publikacje:

Pozycje książkowe:

  • J. Olszewska-Gniadek, Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Artykuły:

  • Treści, metody i formy animacji kulturalnej w środowisku lokalnym W: Aktywizacja kulturalno-oświatowa i społeczno-gospodarcza środowisk lokalnych. /red. J. Bomba, J. Hampel/, Wyd. ADV Studio T. Gut, Siedlce 2010
  • Motywy przynależności uczniów do teatru młodzieży - stan i możliwości optymalizacji (w świetle badań na terenie Krakowa) W: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego. T. 1. /red. T. Aleksander/, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2010
  • Animator teatralny - założenia, rzeczywistość, prognozy (w świetle badań młodzieżowych grup teatralnych na terenie Krakowa). W: Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych, /red. T. Aleksander/, Wyd. UJ, Kraków 2006
  • Wychowanie przez teatr (w świetle badań Teatru Ludowego w Krakowie).W: Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, /red. T. Aleksander/, Wyd. UJ, Kraków 2003
  • Wychowanie przez sztukę dramy w świetle badań „Studia Improwizacji"w Krakowie. W: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, /red. M. Gańko-Karwowska, L. Marek/, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003