Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ

dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni
Pracownia Pedagogiki Zdrowia - kierownik

Kontakt

anna.gawel@uj.edu.pl
wizytówka USOS 

Wykształcenie

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w zakresie pedagogiki. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych.

Zainteresowania naukowo-badawcze

 • teoria wychowania zdrowotnego
 • teoretyczne i prakseologiczne aspekty edukacji zdrowotnej
 • pedagogika starzenia się i starości

Wybrane publikacje

Monografie

 • Gaweł A., Bieszczad B. (red.) (2016). Reinterpretacje kontekstów wychowania. Kraków: Wydawnictwo LIBRON.
 • Gaweł A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kowalski M., Gaweł A. (2006). Zdrowie - wartość - edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls".
 • Gaweł A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Huebner Scott E., Ostafińska-Molik B., Gaweł A. (2022). Students’ Life Satisfaction Scale (SLSS): Psychometric Properties with a Sample of Polish Adolescents. “Applied Research in Quality of Life” 2022, 1-11. DOI: 10.1007/s11482-021-10030-y
 • Gaweł A., Ostafińska-Molik B. (2021). Mental resilience of adolescents at the threshold of adulthood during the pandemic. “Fides et Ratio” nr 3 (47) 2021, s. 515-529.
 • Gaweł A. (2021). Koncepcje i obszary badań pedagogiki zdrowia. „Studia z Teorii Wychowania” tom XII, nr 1(34), s. 167-182.
 • Gaweł A., Opozda-Suder S. (2020). W poszukiwaniu wzorców i wyznaczników jakości życia osób z niepełnoprawnością intelektualną. Przegląd ujęć teoretycznych i wybranych badań empirycznych, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 38/2020, s. 205-226.
 • Gaweł A. (2018). Education for health as bodily and spiritual well-being. “Paedagogia Christiana” 2018, tom 2, nr 42, 137-149.
 • Gaweł A. (2018). Współczesne dyskursy zdrowia a jego społeczne koncepcje. Konteksty pedagogiczne, „Chowanna” 2018, tom 2/51.
 • Gaweł A. (2017). Medialne wzory kultury zdrowotnej jako wyzwanie dla edukacji „Chowanna” 2017, tom 2/49, 239-253.
 • Gaweł A., Wojciechowski F. (2015). Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący kontekst rozwoju dziecka. „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 20/2015, s. 13-30.
 • Gaweł A., Wojciechowski F. (2013). Edukacja zdrowotna w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” nr 9/2013, s. 154-167.
 • Gaweł A. (2013). Educational aspects of human health in adulthood. “Andragogska Spoznanja” 19, 3, s. 23-31.
 • Gaweł A. (2010). Health Dimension of School Education. “European Journal of Physical and Health Education. Social and Humanistic Perspective”. Vol. 4, s. 103-109.
 • Gaweł A. (2009). Metodologiczne aspekty badań kultury zdrowotnej szkoły. „Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna” tom IV, s. 103-108.
 • Gaweł A. (2009). Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów. „Kultura i Edukacja” nr 1 (70), s. 92-110.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Gaweł A. (2017). Refleksje wokół tożsamości naukowej pedagogiki zdrowia [w:] B. Zawadzka, T. Łączka (red.). Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 15-28.
 • Gaweł A. (2015). The Family and the School as Health Education Communities [w:] M. Radovan, M. Kościelniak (red.). Learning and Education in Community (s. 149-164). Lubljana: University Press, Faculty of Arts.
 • Gaweł A. (2013). Human health as a context of the andragogical discourse. In: M. Radovan, M. Kościelniak (red.). Lifelong learning today. New areas. Contexts. Practices. (s. 27-39). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gaweł A., Kościelniak M. (2013). Health Education in Teacher Education and Professional Development. W: J.T. Karlovitz (red.). Questions and Perspectives in Education (s. 225-235). Komarno: International Institute s.r.o.
 • Gaweł A. (2011). Świadomość zdrowotna jako kategoria wyznaczająca cele edukacji zdrowotnej W: A. Gaweł. B. Bieszczad (red). Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (s. 83-99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzone przedmioty

 • Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia 
 • Edukacja zdrowotna 
 • Promocja zdrowia 
 • Seminarium magisterskie