dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Kierownik Zakładu Pedagogiki Zdrowia

tel. 12 622 39 26

e-mail: anna.gawel@uj.edu.pl

wizytówka USOS 

 

Wykształcenie:

Ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w zakresie pedagogiki. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

Teoria wychowania zdrowotnego, teoretyczne i prakseologiczne aspekty edukacji zdrowotnej, pedagogika starzenia się i starości

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:

 • Gaweł A. (2014). Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kowalski M., Gaweł A. (2006). Zdrowie - wartość - edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls". 
 • Gaweł A. (2003). Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych:

 • Gaweł A. (2015). The Family and the School as Health Education Communities [w:] M. Radovan, M. Kościelniak (red.). Learning and Education in Community (s. 149-164). Lubljana: University Press, Faculty of Arts.
 • Gaweł A. (2013). Human health as a context of the andragogical discourse. In: M. Radovan, M. Kościelniak (red.). Lifelong learning today. New areas. Contexts. Practices. (s. 27-39). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 • Gaweł A. (2013). Zdrowie w obszarze dyskursu pedagogiki społecznej. W: Z. Dacko-Pikiewicz, I. Emmerova (red.). Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka (s. 125-134). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Gaweł A., Kościelniak M. (2013). Health Education in Teacher Education and Professional Development. W: J.T. Karlovitz (red.).  Questions and Perspectives in Education (s. 225-235). Komarno: International Institute s.r.o.
 • Gaweł A. (2012). Dylematy aksjologii wychowania zdrowotnego w dobie ponowoczesności W: J. Aksman, J. Pulka (red.).  Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej (s. 141-150). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM. 
 • Gaweł A. (2011). Świadomość zdrowotna jako kategoria wyznaczająca cele edukacji zdrowotnej W: A. Gaweł. B. Bieszczad (red). Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji (s. 83-99). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 • Gaweł A. (2010). Antropologiczne aspekty procesu wychowania zdrowotnego W: T.B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.). Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych. Część II (s. 13-19). Stalowa Wola - Lublin: Studio Książki.
 • Gaweł A. (2010). Ciało i zdrowie w kształceniu akademickim pedagogów. W: A. Sajdak, D. Skulicz (red.).  Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów (s. 75-83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 • Gaweł A. (2009). Kształtowanie świadomości zdrowotnej uczniów jako wyzwanie dla szkolnej edukacji zdrowotnej. W: M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk (red.).  Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia (s. 117-127). Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli i Uniwersytet Rzeszowski. 
 • Gaweł A. (2008). Wychowanie zdrowotne w perspektywie teoretycznej. W: E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.).  Teoria wychowania w okresie przemian (s. 154-162). Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS. 
 • Gaweł A. (2007). Stan i perspektywy rozwoju pedagogiki zdrowia. W: B. Fedyn (red.). Wybrane konteksty pedagogicznych pograniczy (s. 14-19). Racibórz:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 
 • Gaweł A. (2005). Edukacja do zdrowia – szansa i wyzwanie. W: A. Sajdak (red.).  Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich (s. 183-193). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Artykuły w czasopismach:

 • Gaweł A., Wojciechowski F. (2015). Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący kontekst rozwoju dziecka. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 20/2015, s. 13-30. ISSN 2080-9476
 • Gaweł A., Wojciechowski F. (2013). Edukacja zdrowotna w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 9/2013, s. 154-167.
 • Gaweł A., Madej-Babula M.,  Urlińska M.M. (2014).  Eurosieroctwo seniorów a jakość ich życia – nowe wyzwania dla pedagogiki społecznej. Studia Edukacyjne, nr 32/2014, s. 135-145.
 • Gaweł A., Wojciechowski F. (2013). Rodzina a potrzeby zdrowotne niepełnosprawnego dziecka. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, vol. 3, nr 4, s. 367-374.
 • Gaweł A. (2013). Educational aspects of human health in adulthood. Andragogska Spoznanja (The Andragogic Perspectives), 19, 3, s. 23-31. 
 • Gaweł A. (2010). Health Dimension of School Education. European Journal of Physical and Health Education. Social and Humanistic Perspective, Vol. 4, s. 103-109.
 • Gaweł A. (2009). Metodologiczne aspekty badań kultury zdrowotnej szkoły. Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna, tom IV, s. 103-108.
 • Gaweł A. (2009). Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów. Kultura i Edukacja, nr 1 (70), s. 92-110.
 • Gaweł A. (2007). Ekologiczne konteksty edukacji zdrowotnej w szkole. Kwartalnik Edukacyjny, 2 (49), s. 22-26.
 • Gaweł A. (2006). Środowisko psychospołeczne szkoły w kontekście edukacji zdrowotnej. Państwo i Społeczeństwo, nr 3, s. 59-67.
 • Gaweł A. (2006). Kultura zdrowotna szkoły. Kultura i Edukacja, nr 1, s. 63-73.
 • Gaweł A. (2005). Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2 (196), s. 49-71.

 

Prowadzone przedmioty:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia 
 • Edukacja zdrowotna 
 • Promocja zdrowia 
 • Seminarium magisterskie