dr Bożena Czerska

Stanowisko: starszy wykładowca

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej

e-mail: bozena.czerska@uj.edu.pl

wizytówka USOS