dr Beata Cyboran

Stanowisko: adiunkt

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki

tel. 12 622 39 27

e-mail: beata.cyboran@uj.edu.pl

wizytówka USOS

 

Wykształcenie:

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Animacja społeczno-kulturalna
  • Polityka kulturalna
  • Edukacja dorosłych

 

Projekty badawcze:

Zrealizowane:

•    Uczestnik w projekcie międzynarodowym "Wspieranie transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń służącej kształtowaniu przyszłościowej polityki pracy w kraju związkowym Brandenburgia" (2010-2012)

•    Ekspert w projekcie „Tworzenie sieci porozumień organizacji pozarządowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na obszarze 3 województw: lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego” (2009)
•    Ekspert w projekcie „JA, TY, ON: OBYWATEL – rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży” (2010)
•    Opieka naukowa nad projektem studenckim "Przy Kulturze" (2010-2012)
•    Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie POKL „Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” realizowanym w Instytucie Pedagogiki UJ (2011-2012)

W trakcie:

Nauczyciel/trener i członek komisji ds. ewaluacji i monitoringu w projekcie “Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia” (CURE), (2016-2018)

 

Wykaz ważniejszych publikacji:

Monografie:
•    Dorosły w procesie kształcenia /red. B. Cyboran, A. Fabiś/, Wydawnictwo WSA, Bielsko-Biała - Zakopane 2009
•    Cyboran B., Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2008


Rozdziały w pracach zbiorowych:
•    Animacja społeczna pośród innych metod pracy środowiskowej, W: Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, /red. Kulinowski Dariusz, Lenartowicz Urszula/, Wyd. Makmed, Lublin 2013, s.139-156
•    Kształcenia ustawiczne w planach rozwoju środowisk lokalnych, W: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, /red. Solarczyk-Ambrozik Ewa/, Poznań 2013, Wyd. Naukowe UAM, 978-83-232-2690-1, s.411-422
•    The place of adult education in education policy at the local level, W: Lifelong Learning Today. New Areas, Contexts, Practices, /red. Radovan Marko, Kościelniak Marek/, Wyd. UJ, Kraków 2013, s.43-52
•    Kompetencje obywatelskie jako efekt kształcenia akademickiego, W: Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, /red. Gierszewski Dorota, Kretek Henryk/, Racibórz 2015, Wyd. PWSZ w Raciborzu, 978-83-60730-85-0, s. 128-135
•    Social-cultural animation as an area of community development, W: Learning and education in community. The role of schools and community organisations, red. /Radovan Marko, Kościelniak Marek/, Wyd. University of Ljubljana, Ljubljana 2015, s. 61-78


Artykuły:
•    Diagnoza w animacji społeczno – kulturowej środowisk lokalnych, Edukacja Dorosłych, nr 2, 2011 r., s.99-110
•    Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych na poziomie lokalnym, Rocznik Andragogiczny, 2012, s. 336-346
•    Przestrzenie uczenia się dorosłych w ramach rewitalizacji społecznej, Studia Dydaktyczne, T. 26, Płock 2014, s. 225-237
•    Kształtowanie lokalnej polityki publicznej w duchu partycypacji obywatelskiej jako przestrzeń doświadczania dorosłości, Edukacja Dorosłych, nr 1, 2017 r., s. 125-136

 

Prowadzone dotychczas przedmioty:
•    Podstawy animacji społeczno – kulturalnej
•    Diagnozowanie warunków animacji społeczno – kulturalnej
•    Polityka kulturalna i uczestnictwo w kulturze
•    Metodyka organizacji imprez społeczno- - kulturalnych
•    Środowiskowe działania edukacyjne

 

Członkostwo:

Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej