Doktoranci

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej (pok. 12)

mgr Katarzyna Frączek

mgr Justyna Legutko

mgr Justyna Fiołek

Zakład Teorii Wychowania i Opieki (pok. 13)

mgr Joanna Ignatowicz-Nikiel

mgr Kinga Karteczka-Świętek

mgr Magdalena Koperska

mgr Karina Kozłowska

mgr Paulina Nowotarska

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej (pok. 15)

mgr Patryk Kaczmarek

mgr Agata Muniak-Biernat

mgr Robert Zych

Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki (pok. 17)

mgr Katarzyna Ptaśnik-Cholewa

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (pok. 18)

mgr Monika Dziadosz-Grzesik

mgr Arleta Michalik

mgr Agnieszka Tajak-Bobek

mgr Aleksandra Wójciak

mgr Łukasz Zaremba

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej (pok. 19)

mgr Sylwia Guzdek

mgr Magdalena Jakubczak-Chodźko

mgr Zuzanna Sury