Doktoranci

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej (pok. 12)

mgr Justyna Legutko

mgr Justyna Fiołek

 

Zakład Teorii Wychowania i Opieki (pok. 13)

mgr Joanna Ignatowicz-Nikiel

mgr Kinga Karteczka-Świętek

mgr Magdalena Koperska

mgr Paulina Nowotarska

 

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej (pok. 15)

mgr Patryk Kaczmarek

mgr Agata Muniak-Biernat

 

Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (pok. 18)

mgr Monika Dziadosz-Grzesik

mgr Arleta Michalik

mgr Aleksandra Wójciak

mgr Łukasz Zaremba

 

Zakład Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej (pok. 19)

mgr Sylwia Guzdek

mgr Magdalena Jakubczak-Chodźko

mgr Karolina Kołodziejczak