Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliotkeka

Instytutu Pedagogiki UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

E-zasoby

E-zasoby

Lista wybranych elektronicznych źródeł informacji, pomocnych przy gromadzeniu bibliografii.

Więcej informacji o innych e-zasobach, dostępnych dla społeczności UJ, można znaleźć na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Biblioteka Jagiellońska wykupiła dostęp do IBUK libra, elektronicznej czytelni książek. Warto zapoznać się z zasobami dostępnymi w ramach wykupionej licencji: informacja o IBUK libra w BJ.

W razie pyrań jesteśmy dostępni maliowo i telefonicznie:
biblioteka.ip@uj.edu.pl | (12) 663 27 54

Wyszukiwarki pełnotekstowe i bibliograficzne

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego rejestruje dorobek pracowników UJ. W RUJ można znaleźć m.in.: pełne teksty lub informacje bibliograficzne dotyczące publikacji pracowników UJ, czasopisma wydawane na uniwersytecie, rozprawy doktorskie.

Zobacz Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – wyszukiwarka przeszukująca zasoby repozytorów naukowych. Zawiera pełne teksty w otwartym dostępnie oraz opisy bibliograficzne. Baza dostępna jest w języku polskim. Więcej infomacji na stronie.

Zobacz BASE

Centrum Otwartej Nauki (CeON):

  • Biblioteka Nauki - udostępnia pełne teksty artykułów z polskich czasopism naukowych i wybrane książki naukowe z wielu dziedzin, m.in. nauk społecznych i humanistycznych. 

Zobacz Bibliotekę Nauki

  • Otwórz książkę - cyfrowa kolekcja publikacji książkowych polskich nuakowców z róznych dziedzin w otwartym dostępie.

Zobacz Otwórz książkę

  • Repozytorium - zawiera polskie publikacje naukowe w otwartym dostępie (artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie).

Zobacz Repozytorium 

CORE – wyszukiwarka przeszukująca zasoby repozytoriów i czasopism naukowych w otwartym dostępnie z całego świata.

Zobacz CORE

DOAJ – wyszukiwarka czasopism i artykułów naukowych w otwartym dostępnie.

Zobacz DOAJ

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) zawiera materiały wydane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz publikacje historyczne – zdigitalizowane starsze pozycje z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i filozofii. W PBC można znaleźć m.in.: stare podręczniki szkolne, zdigitalozowane publikacje naukowe i inne materiały. Ogólnie dostępne są tylko zasoby z domeny publicznej lub publikacje wydane na otwartych licencjach.

Zobacz Pedagogiczną Bibliotekę Cyfrową

Bibliografie artykułów z czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism (Biblioteka Narodowa) – opracowywana od 1947 roku, zawiera opisy artykułów z wybranych czasopsim. BZCz od 2016 roku rejestruje wszystkie artykuły z czasopism naukowych dostępnych w BN.  Bibliografia dostępna jest przez wyszukiwanie w katalogu BN. Więcej informacji o bibliografii na stronie

    Zobacz Katalog Biblioteki Narodowej (od 1996)

    Zobacz wersję zdigitalizowaną (od 1947 do 2004)

Baza Bibliograficzna „Pedagog” (Uniwersytet Opolski) – tworzona od 1990 roku, zawiera informacje bibliograficzne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zobacz bazę „Pedagog”

EDUKACJA (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu) – zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism z dziedziny pedagogiki, psychologii, flozofii i socjologii.

Zobacz bazę EDUKACJA

Baza artykułów z czasopism pedagogicznych i nauk pokrewnych (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie) – zawiera informacje bibliograficzne dotyczące artykułów z czasopism, gromadzonych przez PBW w Krakowie.

Zobacz Bazę artykułów

Bazy biograficzne

Internetowy Polski Słownik Biograficzny (iPBS) – internetowa wersja Polskiego Słownika Biograficznego wydawanego od 1935 roku. Rejestruje biogramy osób, które w znaczący sposób wsławiły się przez swoją działalność, żyjących do 2000 roku. Strona nie zawiera wszystkich biogramów dostępnych w wersji papierowej – szczegółowe informacje na stronie.

Zobacz iPBS

Baza Biogramów (UJ) – zawiera informacje bibliograficzne dotyczące uznanych Polaków żyjących od XVI wieku do czasów współczesnych.

Zobacz Bazę Biogramów

Dane badawcze i statystyczne

EUROSTAT – portal udostępniający dane statystyczne dotczące Europy.

Zobacz EUROSTAT

Otwarte Dane – serwis zawiera dane z polskich instytucji pubicznych. Dane są aktualizowane na bieżąco i udostępniane do ponownego użytku.

Zobacz Otwarte Dane

Repozytorium Danych Społecznych (RDS) - udostępnia dane społeczne jakościowe i ilościowe.

Zobacz RDS

Repozytorium Otwartych Danych (RepOD) – polska baza otwartych danych badawczych z różnych dziedzin wiedzy.

Zobacz RepOD

 

Otwarte zasoby

OpenStax Polska – fundacja non-profit. Wydaje recenzowane podręczniki akademickie w wolnym dostępnie. Więcej informacji na stronie fundacji.

  • Psychologia – podręcznik akademicki, wydany na podstawie Psychology 2e od OpenStax. Opisuje najważniejsze pojęcia z zakresu psychologii i jest dostosowany do polskich wymagań akademickich.

Zobacz podręcznik Psychologia

Czytelnia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - zapewnia dostęp do publikacji naukowych, popularnonaukowych i czasopism z zakresu edukacji w Unii Europejskiej.

Zobacz Czytelnię FRESE