Doradztwo Pedagogiczne Proficio w Instytucie Pedagogiki

Drogie Studentki, Drodzy Studenci!

Przypominamy o wsparciu udzielanym w ramach Doradztwa Pedagogicznego w naszym Instytucie. 

Doradztwo Pedagogiczne działa w oparciu o zasady: dobra naszego Rozmówcy, wolności wyboru, poufności, godności i szacunku, odpowiedzialności. 

W obecnej sytuacji DP rozszerzyło swoje działania m.in. o wsparcie psychoedukacyjne dla wolontariuszek i wolontariuszy udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z Ukrainy.

 

Rodzaje wsparcia dedykowanego studentom IP UJ (w tym osobom pracującym z uchodźcami):

  • Towarzyszenie i wsparcie psychoedukacyjne w trudnych sytuacjach życiowych (rozmowa online) 

Kontakt: malgorzata.piasecka@uj.edu.pl
 

  • Towarzyszenie i wsparcie psychoedukacyjne w trudnych sytuacjach życiowych i akademickich
  • Informacja i wsparcie w zakresie załatwiania spraw administracyjnych 

Kontakt: justyna.kusztal@uj.edu.pl
 

  • Wsparcie metodyczne dla wolontariuszek i wolontariuszy prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy (online) 
  • Pomoc w doborze wolontariatu i innych działań pomocowych wobec osób doświadczających sytuacji uchodźstwa (online) 

Kontakt: katarzyna.smoter@uj.edu.pl
 

  • Towarzyszenie i wsparcie psychoedukacyjne w trudnych sytuacjach życiowych i akademickich

Kontakt: m.turczyk@uj.edu.pl
 

  • Towarzyszenie i wsparcie psychoedukacyjne w trudnych sytuacjach życiowych i akademickich

Kontakt: tomasz.les@uj.edu.pl
 

  • Towarzyszenie i wsparcie psychoedukacyjne w trudnych sytuacjach życiowych i akademickich, profilaktyka wypalenia pomocowego

Kontakt podstawowy: krystyna.ablewicz@uj.edu.pl, potem rozmowa online, ew. spotkanie. 

Data opublikowania: 08.03.2022
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska