100 pkt za publikację w czasopiśmie „Polska Myśl Pedagogiczna”

Czasopismo "Polska Myśl Pedagogiczna" pod redakcją prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz (sekretarz redakcji: dr Dominika Jagielska) otrzymało nową, wyższą punktację.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku za publikację artykułu w roczniku "Polska Myśl Pedagogiczna" autorzy otrzymują 100 punktów.

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Przejdź do strony czasopisma

Data opublikowania: 15.12.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska