Konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego

Prodziekan ds. naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do doktorantów studiów doktoranckich; środki przeznaczone dla doktorantów szkół doktorskich są przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez szkoły.

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem należy składać w formie elektronicznej jako pojedynczy plik pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Doktoranci pobierający stypendia w ramach grantów badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia, czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze, o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w ramach grantu. 

Rozpatrywane będą jedynie wnioski przedłożone w postaci jednego pliku opisanego zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko doktoranta. 

Wnioski należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu wyodrębniony dla celów konkursu: pedagogikaDSC@uj.edu.pl

Wnioski przyjmowane będą do 14 stycznia 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest do 4 lutego 2022 roku

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 21 lutego 2022 roku.

 

Informacja o konkursie - przejdź tutaj

 

Data opublikowania: 07.12.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska