Dr Katarzyna Smoter laureatką Laudacji Honorowej w plebiscycie Laudacji Studenckich

Z radością informujemy, że dr Katarzyna Smoter została laureatką Laudacji Honorowej podczas plebiscytu Laudacji Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizowany przez Samorząd Studentów UJ plebiscyt ma na celu uhonorowanie ulubionych wykładowców i pracowników Uczelni.
Nagrodę w kategorii Laudacja Honorowa otrzymuje osoba, która „w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej”

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor!

 

Zapraszamy lektury październikowego numeru WUJa, gdzie znajduje się krótki wywiad z Laureatką (str.9) - tutaj