Godziny dziekańskie w dniu 2 listopada br.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filozoficznym w dniu 2 listopada 2021 r.

W związku z wnioskiem Wydziałowej Rady Samorządu Studentów w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada, działając na podstawie § 2 ust. 3 Zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 ustalam dzień 2 listopada 2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia te powinny zostać odrobione do końca I semestru, do dnia 24 lutego 2022.

Dziekan Wydziału Filozoficznego
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ

 

Przejdź do strony Wydziału - tutaj

Data opublikowania: 29.10.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska