Relacja z VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Tematem tegorocznej edycji była Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce - mapowanie pola badawczego

W dniu 22 września odbyło się - w formie hybrydowej - VII Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej nt. Konserwatywna myśl pedagogiczna w Polsce - mapowanie pola badawczego, pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz i prof. UP A. Ryka.

Słowo na otwarcie wygłosił Prorektor UJ ds. rozwoju Prof. dr hab. Jarosław Górniak oraz Dyr. Instytutu dr hab. Prof. UJ Anna Gaweł.
Referaty wygłosili m.in. Prof. dr hab. dr h. c. multi Bogusław Śliwerski, dr hab. prof. UŚ Marek Rembierz, Dr hab. Prof. UJ Anna Sajdak-Burska, Dr hab. Prof. UKSW Maria Boużyk, Dr hab. Prof. AIG Witold Chmielewski, Dr hab. Prof. PWSZ Mikołaj Krasnodębski, Ks. Dr hab. Prof. UP JP2 Grzegorz Godawa, Dr hab. Prof. UP Andrzej Ryk, Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz.
Wykład wprowadzający wygłosił Prof. dr hab. Bogdan Szlachta z UJ.
Z głosem w dyskusji wystąpiła Dr hab. Prof. UR Urszula Gruca-Miąsik oraz Prof. Maria Potocarova z Uniwersytetu w Bratysławie.

Z przebiegu dyskusji (zarówno tych wpisanych w program, jak i kuluarowych) wynika potrzeba kontynuacji podjętej problematyki. badawczej.

1 /image/image_gallery?uuid=8ccd7ec5-3de6-46d1-927e-c2296924349e&groupId=62957290 400 266 Organizatorzy 2 5
2 /image/image_gallery?uuid=d76eafbd-a7b7-421c-9f04-9ac5e8a50662&groupId=62957290 375 250 Organizatorzy 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=7b53c208-df2c-4ffe-bae8-55dc7b62c080&groupId=62957290 400 266 Organizatorzy 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=bdb021ff-114a-4642-941f-a022b7056d34&groupId=62957290 375 250 Organizatorzy 5 3