Dr hab. A. Sajdak-Burska, prof. UJ w Zespole roboczym ds. rozwoju dydaktyki na UJ

Z ogromną radością informujemy, że Decyzją nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku w składzie powołanego Zespołu roboczego ds. rozwoju dydaktyki na Uniwersytecie Jagiellońskim znalazła się dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ.


Do zadań Zespołu należy:  

1. podejmowanie działań  mających  na  celu  wzmocnienie  roli  Uniwersytetu Jagiellońskiego jako przestrzeni dydaktycznej;
2. dbanie  o  wysoki  poziom  jakości  dydaktyki  i  wprowadzanie  nowych  modeli dydaktycznych zorientowanych na interdyscyplinarność i integrację z prowadzeniem badań z wykorzystaniem najlepszych praktyk, innowacji dydaktycznych i wyników badań naukowych;
3. planowanie  inicjatyw  na  rzecz  doskonalenia  kształcenia  zintegrowanego  z  nauką i z otoczeniem.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Data opublikowania: 06.10.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska