Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora UJ z dnia 13 stycznia 2021 roku w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego.

W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

W Instytucie Pedagogiki kształcenie będzie odbywać się zdalnie, z wyjątkiem wybranych zajęć.

 

Data opublikowania: 14.01.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska