Dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ w Radzie na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją Rektora UJ z dnia 3 grudnia 2020 roku została powołana Rada na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej Ars Docendi, na kadencję 2020–2024.

W skład Rady została powołana dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ z Zakładu Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki.

Do zadań Rady należy w szczególności: przygotowywanie programu warsztatów dydaktycznych Ars Docendi; pełnienie funkcji doradczej dla Prorektora UJ ds. dydaktyki w zakresie doskonalenia dydaktyki akademickiej; przygotowywanie planów rozwoju na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej; inicjowanie konferencji i projektów z zakresu dydaktyki akademickiej; inspirowanie badań naukowych z zakresu dydaktyki akademickiej oraz rekomendowanie działań na rzecz doskonalenia dydaktyki akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Data opublikowania: 07.12.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska