Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Markowi Kościelniakowi

Z radością informujemy, że w dniu 22 października 2020 roku Rada Dyscypliny Pedagogika UJ nadała dr. Markowi Kościelniakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 
 

Serdecznie gratulujemy awansu naukowego!

Data opublikowania: 28.10.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska