Konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów

Prodziekan ds. naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do doktorantów studiów doktoranckich; środki przeznaczone dla doktorantów szkół doktorskich są przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez szkoły.

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem należy składać w formie elektronicznej jako pojedynczy plik pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Doktoranci pobierający stypendia w ramach grantów badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w ramach grantu.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski przedłożone w postaci jednego pliku opisanego zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko doktoranta.

Wnioski należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu/katedry wyodrębniony dla celów konkursu (odpowiednio: psychologiaDSC@uj.edu.pl; socjologiaDSC@uj.edu.pl, filozofiaDSC@uj.edu.pl, pedagogikaDSC@uj.edu.pl, religioznawstwoDSC@uj.edu.pl, kulturoznawstwoDSC@uj.edu.pl).

Wnioski przyjmowane będą do 09 października 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest do 29 października 2020 roku.

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 12 listopada 2020 roku.


Regulamin konkursu

Data opublikowania: 11.09.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska