Godziny pracy Bliblioteki IP w dniu 10 września br.

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Renaty Ziarnko, naszej nieodżałowanej pani bibliotekarki, w dniu 10 września 2020 roku Biblioteka Instytutu Pedagogiki będzie czynna w godz. 14.00-17.00.
Data opublikowania: 09.09.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska