Dr hab. M. Michel, prof. UJ w Radzie ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju

Z radością informujemy, że decyzją Rektora UJ została powołana Rada ds. odpowiedzialnego wsparcia i zrównoważonego rozwoju, której członkinią została dr. hab. Małgorzata Michel, prof. UJ, pracująca w Instytucie Pedagogiki UJ.

Celem Rady jest monitorowanie rezultatów i wpływu projektu „Odpowiedzialne wsparcie izrównoważony rozwój” na sytuację osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawianie władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego obszarów, które powinny w sposób zrównoważony podlegać coraz większemu otwarciu na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami

Serdecznie gratulujemy!

 

Data opublikowania: 07.09.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska