Dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ w gronie ekspertów PKA

Z radością informujemy, że do grona ekspertów I zespołu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Polskiej Komisji Akredytacyjnej dołączyła dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ z Zakładu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki UJ.

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista ekspertów

Data opublikowania: 20.07.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska