Zmiana zarządzenia nr 46 Rektora UJ

Informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie dopuszcza możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu prowadzenia badań naukowych oraz przyjazdów gości.

 

Więcej informacji na temat zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na UJ: https://www.uj.edu.pl/koronawirus

Data opublikowania: 24.06.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska