Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Bartłomieja Chrzanowskiego

W dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 13.00 przy użyciu MS Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartłomieja Chrzanowskiego pt. Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze.

Promotor: dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ

Recenzenci:
prof. dr hab. Józef Lipiec
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

 
Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab88be916ca164379a89d381735f127f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=637d334b-695b-4cb1-b9fd-7d6be5f0f58d&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, al. Mickiewicza 22.


Zawiadomienie

Data opublikowania: 05.06.2020
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska