Miniatura 3 dla dr Magdaleny Świgost i dr. Tomasza Lesia

Dr Magdalena Świgost z Zakładu Pedagogiki Zdrowia oraz dr Tomasz Leś z Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej otrzymali dofinansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe.

Serdecznie gratulujemy!


Więcej informacji na stronie UJ

 

Data opublikowania: 04.12.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska