Miniatura 3 dla dr Sylwii Opozdy-Suder

Dr Sylwia Opozda-Suder otrzymała dofinansowanie w konkursie Narodowe Centrum Nauki MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe. Tytuł projektu: Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających - opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznych.

Serdecznie gratulujemy!


Więcej o konkursie na stronie UJ

Data opublikowania: 24.10.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska