Powołanie przewodniczącej Rady Dyscypliny Pedagogika

Rady Dyscyplin są nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie w ramach uczelni od roku akademickiego 2019/2020. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

W dniu 27 września br. Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak wręczył powołania przewodniczącym Rad Dyscyplin na UJ.

Do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Dyscypliny Pedagogika w kadencji 2019-2022 została powołana prof. dr hab. Janina Kostkiewicz.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej o wydarzeniu

Rada Dyscypliny Pedagogika