Małopolska Noc Naukowców w Instytucie Pedagogiki

1. Dr hab. Paweł Grygiel, dr Barbara Ostafińska-Molik, mgr Grzegorz Humenny

 • Wykład: Dlaczego chłopcy nie lubią dziewczyn i vice versa? Rzecz o homofilii  płciowej w okresie wczesnej adolescencji.
 • Lokalizacja: ul. Batorego 12, sala witrażowa, godz. 14.00–15.00.
 • Preferowana grupa wiekowa: starsza młodzież 16+ i dorośli. Liczba uczestników: 50-60 osób. Niewymagana rejestracja.
 • Opis: celem wykładu będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób między IV a VIII klasą szkoły podstawowej procesy nawiązywania relacji interpersonalnych z rówieśnikami innej płci przekładają się na pozycję zajmowaną w ramach hierarchii klasy, w konsekwencji zaś, czy i w jaki sposób wiążą się one ze zmianami dobrostanu psychospołecznego uczestniczących w nim podmiotów?  Wykorzystane zostaną dane ilościowe z podłużnych badań ogólnopolskich.  


2. Dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ oraz 2 studentów z Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych

 • Warsztat: Czytanie miasta - badanie ulicy
 • Godz. 12.00- 15.00
 • Przebieg wydarzenia: 12.00 - zbiórka przy ul. Batorego 12 w ogrodzie IP, 12.20 - wyjście w teren, 12.20-13.30 - zbieranie danych z terenu, 13.30-15.00 - spotkanie w sali nr 9 ul. Batorego 12 - opracowanie danych zebranych w terenie, próba stworzenia obrazu miasta.
 • Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, starsza młodzież 16+ i dorośli. Liczba uczestników: 20 osób.
 • Wymagana rejestracja (na adres: malgorzata.michel@uj.edu.pl ).
 • Opis: miasto ma zapach, dźwięk, estetykę, rytm. Czy można je czytać jak książkę? Warsztat ma formę spaceru badawczego oraz opracowania danych z terenu strategią metodologii teorii ugruntowanej. Podczas spaceru uczestnicy będą zbierali dane z terenu, którym będzie przestrzeń miasta, z koncentracją na ulicy. Uczestnicy uzbrojeni w aparaty fotograficzne (smartfony) będą robić zdjęcia, nagrywać dźwięki, sytuacje, narracje. Druga część warsztatu to prezentacja danych i próba ich skategoryzowania celem wyłonienia obrazu miasta- stworzenia badawczej książki o mieście.


3. Dr Łukasz Hajduk

 • Warsztat: Zabawa w edukacji
 • ul. Batorego 12, sala warsztatowa, godz. 21.00-22.30
 • Preferowana grupa wiekowa: starsza młodzież 16+ i dorośli. Liczba uczestników: max. 15 osób.
 • Wymagana rejestracja (na adres: lukasz.hajduk@uj.edu.pl).
 • Opis: Zapraszamy Państwa na krótki warsztat z zakresu pedagogiki zabawy. Umiejętnie przeprowadzone zabawy mogą w dużym stopniu przyczynić się do efektywniejszego przebiegu procesu nauczania. Uczestnicy warsztatu poznają założenia teoretyczne związane z wykorzystaniem zabawy w edukacji – m.in. the fun theory oraz teorię luźnych części. Ponadto wezmą udział w licznych grach i zabawach, które później będą mogli wykorzystać we własnej praktyce. Warsztat przeznaczony jest głównie dla nauczycieli każdego szczebla edukacji. Jednak do uczestnictwa zapraszamy każdego, komu bliskie są słowa Aleksandra Kamińskiego „Sztuka nauczania na tym m. in. polega, (…) aby zajęcia szkolne miały – gdy to możliwe – postać zabawy, a wartość pracy”.

 
4. Dr Łukasz Szwejka, dr Małgorzata Piasecka

 • Wykład: Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków
 • ul. Batorego 12, sala konferencyjna, godz. 15.00-17.00
 • Preferowana grupa wiekowa: starsza młodzież 16+ i dorośli. Liczba uczestników: 30 osób.       
 • Niewymagana rejestracja.
 • Opis: Zagadnieniem centralnym wykładu będzie kwestia skuteczności terapii osób uzależnionych od narkotyków oraz prezentacja autorskiego narzędzia Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii (KPST-N), opracowanego na podstawie wydobytych w procedurze badań metaanalitycznych oraz narrative synthesis wskaźników skuteczności.

 

Regulamin MNN

Małopolska Noc Naukowców na UJ

Data opublikowania: 19.09.2019
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska