"Rozmowa nie boli. Problemy psychiczne studentów"

 Szanowni Państwo,

W ramach zainicjowanej w zeszłym miesiącu inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji, mamy zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich studentów oraz pracowników na wykłady dotyczące wybranego zagadnienia dotyczącego promocji zdrowia psychicznego. Odbywać się one będą w trakcie roku akademickiego w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, II piętro, sala wykładowa nr 32.

Pierwszy wykład, zatytułowany "Rozmowa nie boli. Problemy psychiczne studentów", wygłosi prof. Dominika Dudek.

Zapraszamy 25 kwietnia, wyjątkowo o godzinie 18.30 – Collegium Śniadeckiego, ul. Kopernika 27, II piętro, sala wykładowa nr 32.

Prof. Dominika Dudek - specjalista psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ Collegium Medicum. Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim UJ CM. Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma "Psychiatria Polska" oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej dorobek obejmuje kilkaset publikacji naukowych i szereg książek i rozdziałów w podręcznikach poświęconych psychiatrii. Zajmuje się nauczaniem psychiatrii zarówno lekarzy, jak i studentów. Prowadzi liczne wykłady szkoleniowe, organizuje ogólnopolskie konferencje, na które przyjeżdżają setki słuchaczy. Jest współautorem obowiązujących w Polsce standardów leczenia zaburzeń psychicznych.

Serdecznie zapraszamy na wykład, jak również do zapoznania się z ofertą Ośrodka: https://www.uj.edu.pl/sowa

Pracownicy Ośrodka SOWA

Data opublikowania: 24.04.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Kaczmarczyk