Projekt ZintegrUJ dla studentów

Zapraszamy studentów do skorzystania z dodatkowych zajęć w ramach projektu ZintegrUJ

Wczesna diagnostyka logopedyczna to kurs, który pozwoli przyszłym nauczycielom i pedagogom nabyć niezbędną wiedzę w kontekście ich praktyki zawodowej. Współczesny system edukacyjny wymaga  podstawowej orientacji na temat zaburzeń mowy i języka u dzieci i młodzieży, ich wpływie na proces edukacyjny oraz samodzielnego dostosowania wymagań, form i metod pracy z  uczniem. Opinia psychologiczno-pedagogiczna, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dysleksja, dysortografia - to tylko niektóre  przykłady pojęć, z którymi spotkasz się na Wczesnej diagnostyce logopedycznej, a potem w Twojej praktyce zawodowej. Przyjdź, posłuchaj i miej już na starcie wyższe kompetencje!

 

Audiodeskrypcja i tworzenie napisów dla osób niesłyszących - audiodeskrypcja to młoda, dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu tłumaczeniowego, a także technika o wysokim znaczeniu społecznym, przyczyniająca się do likwidacji barier w komunikacji społecznej oraz w upowszechnianiu dostępu do kultury. Studenci nauczą się, jak przy pomocy specjalistycznego oprogramowania tworzyć napisy dla osób niesłyszących.

 

Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna - celem kursu jest kształcenie kompetencji miękkich niezbędnych na rynku pracy, w tym umiejętności sprawnej i skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozpoznawania barier komunikacyjnych, stosowania technik negocjacyjnych i zachowań asertywnych, strategii budowania własnego wizerunku oraz przygotowania do wystąpień publicznych

 

Rejestracja żetonowa przez USOS do 15 marca

 

Więcej informacji o projekcie ZintegrUJ: http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2