Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Jako Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji (projekt programu POWER) po raz ostatni organizujemy bezpłatne kursy dla studentów na ostatnim roku studiów przygotowujące
do wejścia na rynek pracy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na warsztatach, kursie językowym i kursie przedsiębiorczości.