Zawiadomienie o publicznej obronie doktorskiej mgr Doroty Szulc

Szanowni Państwo,

 

Dziekanat Wydziału Filozoficznego UJ uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 roku o godz. 12:30 w Instytucie Pedagogiki ul. Batorego 12, sala konferencyjna, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Szulc
pt. „Osoba z uszkodzonym narządem słuchu w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej. Funkcjonowanie na poziomie zadaniowym, relacji interpersonalnych oraz osobistym”

 

Promotor – prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski

Recenzenci – prof. dr hab. Aniela Korzon, prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

 

Z wyrazami szacunku,

 

Sabina Hałucha

Dziekanat Wydziału Filozoficznego

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24 p.24

31-007 Kraków

tel: 12 663 1477

Data opublikowania: 04.01.2019
Osoba publikująca: Małgorzata Kaczmarczyk