III tura konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza konkurs o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym. Ogłoszenie III tury konkursu jest możliwe, gdyż Komisja nie wydała wszystkich środków w dwóch regulaminowych turach.

Wnioski, przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (regulamin zamieszczony na stronie Wydziału) należ składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry. Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant  lub imie.nazwisko_pracownik.

Projekty należy wysyłać na adres: pedagogikaDSC@uj.edu.pl 
Wydatki w projekcie należy zaplanować od 20 listopada 2017 roku.
Wnioski przyjmowane będą do 22 października 2017 roku. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 17 listopada 2017 roku.

Data opublikowania: 24.10.2017
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska