IV Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na IV Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, które odbędzie się 2 marca 2018 r. w Instytucie Pedagogiki UJ, ul. Batorego 12 w Krakowie.

Organizatorzy proponują kontynuację tematu poprzedniego Seminarium ze szczególnym skupieniem się na myśli o wychowaniu społecznym i pedagogice społecznej: Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939-2017.

Zgłoszenia referatów i uczestnictwa można przesyłać do 31 stycznia 2018 r. na adres: dominika.jagielska@uj.edu.pl na załączonym „Formularzu zgłoszeniowym”.

Komunikat

Pobierz program

Data opublikowania: 11.10.2017
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska