Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cyfrowo bezpieczny Nauczyciel

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego nauczycieli wspólnie z nowo powołanym międzynarodowym zespołem specjalistów z zakresu pedagogiki mediów z Hiszpanii i Włoch. Cel badań jest powiązany z kontynuacją działań podjętych w trakcie stypendium Bekkera we włoskim Uniwersytecie w Maceracie.

Nowy projekt w Instytucie Pedagogiki - NAWA: Cyfrowo bezpieczny Nauczyciel

Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego nauczycieli wspólnie z nowo powołanym międzynarodowym zespołem specjalistów z zakresu pedagogiki mediów z Hiszpanii i Włoch. Cel badań jest powiązany z kontynuacją działań podjętych w trakcie stypendium Bekkera we włoskim Uniwersytecie w Maceracie. 

Zakres tematyczny projektu, odnoszący się do wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego przyszłych i obecnych nauczycieli, wynika wprost z wyzwań cywilizacyjnych oraz jest bezpośrednim postulatem, jaki wyłonił się z wcześniejszych działań kierowanych przez doktora Ł. Tomczyka. Konieczność wzmacniania bezpieczeństwa cyfrowego została zidentyfikowana jako rekomendacja wynikająca z: analizy materiałów zastanych, których efektem była międzynarodowa publikacja „Digital Literacy for Teachers” (https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1738-7 ) , jak również wyników badań ilościowych „Digital Competences of Pre-service Teachers in Italy and Poland” (https://link.springer.com/article/10.1007/s10758-022-09626-6).

Wzmacnianie bezpieczeństwa cyfrowego w ekosystemie szkolnym jest jednym z naczelnych wyzwań pedagogiki mediów. Działanie to jednak zawiera obecnie kilka luk empirycznych oraz edukacyjnych. Jedną z widocznych luk występujących w Polsce oraz innych europejskich krajach jest brak aktualnych danych na temat skali zjawiska cyberagresji i cyberprzemocy ukierunkowanej na nauczycieli. Obszar ten nie został w Polsce wystarczająco zdiagnozowany i może być klasyfikowany jako tematyka tabu.

Projekt Cyfrowo Bezpieczny Nauczyciel jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (BPN/BKK/2022/1/00007). Wartość projektu to 102 000 PLN.