Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pisma do Dziekana - konieczność zaopiniowania w sekretariacie

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Prodziekana dr. hab. Jacka Nowaka zwracam się z uprzejmą prośbą o zwracanie uwagi na pisma kierowane przez studentów i doktorantów do Prodziekana.

Prosimy, aby na każdym składanym do dziekanatu podaniu znalazła się opinia Dyrektora, a w przypadku doktorantów,  Pełnomocnika ds. studiów doktoranckich oraz informacja z sekretariatu na temat przebiegu studiów tj. ilości przedłużeń studiów,  urlopów, informacji, na którym roku student /doktorant znajduje się w chwili składania podania itp. (w  zależności od przedmiotu sprawy opisanego w podaniu).

Bardzo proszę też o zwrócenie uwagi, aby studenci i doktoranci jasno określali np. datę - terminu realizacji, przedłużenia studiów, sesji, itp.

Z uwagi na fakt, iż studenci/doktoranci często składają pisma bezpośrednio podczas dyżuru Pana Prodziekana, bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród studentów i doktorantów o konieczności zaopiniowania pisma w sekretariacie.

Uprzejmie informuję, że pisma niezaopiniowane będą  zwracane do Instytutu/Katedry z prośbą o uzupełnienie informacji, co znacznie wydłuży proces decyzyjny.

Z góry dziękuję za pomoc.

Dziekanat Wydziału Filozoficznego UJ