Zasady funkcjonowania Biblioteki IP od 29 marca do 11 kwietnia br.

W związku z Zarządzeniem nr 32 Rektora UJ z dnia 25 marca 2021 w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 marca 2021 do 11 kwietnia 2021 informujemy, że w okresie od 29 marca do 11 kwietnia br. Biblioteka Instytutu Pedagogiki będzie funkcjonować wyłącznie w systemie zdalnym. 

Nie ma możliwości wypożyczania i zwrotów na miejscu. Wypożyczone pozycje można zwracać pocztą na adres: Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków. 

Pracownicy, studenci i doktoranci Instytutu Pedagogiki mogą składać zamówienia na skany z fragmentów książek lub artykułów z czasopism o objętości w sumie nie większej niż 60 stron jednorazowo. 

Zamówienia skanów należy przesyłać na adres: biblioteka.ip@uj.edu.pl 

Możliwy jest kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami biblioteki. 

 

Data opublikowania: 26.03.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska