Konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego

Prodziekan ds. naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności badawczej doktorantów Wydziału Filozoficznego. Konkurs skierowany jest wyłącznie do doktorantów studiów doktoranckich; środki przeznaczone dla doktorantów szkół doktorskich są przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez szkoły.

Wnioski, przygotowane zgodnie z regulaminem należy składać w formie elektronicznej jako pojedynczy plik pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Doktoranci pobierający stypendia w ramach grantów badawczych proszeni są o zamieszczenie we wniosku dodatkowego wyjaśnienia czy (ewentualnie w jakim stopniu) zadania badawcze o które wnioskują, są zbieżne z zadaniami realizowanymi w ramach grantu.

Rozpatrywane będą jedynie wnioski przedłożone w postaci jednego pliku opisanego zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko doktoranta.

Wnioski należy wysyłać na adres e-mailowy swojego Instytutu (pedagogikaDSC@uj.edu.pl).

 

Wnioski przyjmowane będą do 26 lutego 2021 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest do 12 marca 2021 roku.

Wydatki w projekcie należy zaplanować od 26 marca 2021 roku.

 

Ogłoszenie

Data opublikowania: 05.02.2021
Osoba publikująca: Jadwiga Sulikowska