Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów

Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów powstało w 1999 roku. Obecnie zrzesza 24 aktywnych członków. Od lat szkolimy nasze umiejętności, krzewimy wiedzę pedagogiczną, aktywizujemy studentów i promujemy Instytut Pedagogiki UJ. Swoją działalność opieramy głównie o projekty o charakterze integracyjnym, mające na celu poznanie różnorodnych obszarów działalności pedagogicznej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego adresatów oddziaływań, jak i charakteru placówek, z którymi współpracujemy. Organizujemy również szkolenia, które usprawniają nasze umiejętności pedagogiczne, panele dyskusyjne oraz inne działania aktywizujące i integrujące studentów pedagogiki.

Co robimy?

W ramach KNPO zajmujemy się następującymi rodzajami aktywności:
- aktywność środowiskowa - skupiona w szczególności wokół organizowania projektów w różnorodnych placówkach na terenie środowiska lokalnego, związanych z pracą pedagoga. Działalność w tej sekcji umożliwia zapoznanie się studentów z funkcjonowaniem tychże środowisk oraz sprawdzenie się w działaniach aktywizujących podopiecznych określonych placówek poprzez organizowanie inicjatyw w danej jednostce.
- aktywność naukowa - obejmuje grupę studentów, którzy swoimi działaniami zamierzają wzbogacić rozwój pedagogiki jako nauki. Praca w tej sekcji zorientowana jest na prowadzenie badań naukowych, wydawanie publikacji, organizowanie konferencji, kongresów czy innych wydarzeń o charakterze naukowym.
- aktywność szkoleniowa, która opiera się na działaniach polegających na wyszukiwaniu atrakcyjnych ofert szkoleń, warsztatów, których tematyka stanowi atrakcyjny obszar dla studentów pedagogiki oraz organizacja tychże szkoleń dla studentów Instytutu Pedagogiki.
W swojej działalności mieliśmy okazję współpracy między innymi z Domem Pomocy Społecznej im. W. Godynia w Krakowie, „Fundacją Dobra Wola”, Domem Pomocy Społecznej Krakowska 55, fundacją „Fason, świetlicami TPD „Amaltea”, „Chatka Puchatka” i innymi podmiotami.


Wybrane inicjatywy KNPO w latach 2016-2017
„Naukowy Marzec z KNPO” – marzec 2016
„ŚWIĘTO RODZIN ADOPCYJNYCH” - czerwiec 2016
Warsztaty plastyczne – grudzień 2016
 „Podaruj Święta” (wydarzenie coroczne) – grudzień 2016
"Jak zaprojektować warsztat/szkolenie dla dzieci i młodzieży" (20 h) – listopad/grudzień 2016
Impreza Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej na ul. Krakowskiej 55 – listopad 2016
STREETWORKING- pedagogika ulicy, czyli praca z dziećmi ulicy" – listopad 2016
Warsztaty plastyczne „Mulinowy Zawrót Głowy” – marzec 2017
„Patryk Laksa Stand UP” - – marzec 2017
„Wielkanocne Pomaganie” – kwiecień 2017
„Rozmowy o paragrafach – prawo rodzinne i opiekuńcze” - spotkanie z Mikołajem Dusiem- studentem prawa na UJ – kwiecień 2017

Ludzie

Opiekunowie KNPO: dr Renata Sigva i dr Anna Dąbrowska

 

Kontakt

Koło Naukowe Pedagogów Opiekunów
Instytut Pedagogiki UJ
ul. Batorego 12
31-135 Kraków

e-mail: knpo@interia.pl
Facebook: https://web.facebook.com/KNPOUJ/
Blog: mlodypedagog.pl.tl